Raviasutuse nimetus: Vilde Hambaravi OÜ

Plaanilise ravi järjekorra pidamise kord on koostatud vastavalt Sotsiaalministri
21.08.2008. a määrusele nr 46 “Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded”

1. Ravijärjekorda registreerib administraator, hambaarst või assistent.
1) tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas E. Vilde tee 73, Tallinn 12912;
2) telefoni teel: +372 56 844 332 ja +372 68 255 15 ja meili teel: info@vildehambaravi.ee.
2. Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas ning telefoni teel kõigil tööpäevadel: E, K, R 10.00-17.00
4. Tervishoiuteenuse osutaja registreerib patsiendi ravijärjekorda, kandes ravijärjekorda
järgmised andmed:
1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
2) planeeritav vastuvõtu aeg;
3) patsiendi kontaktandmed;
4) patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
5. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas, annab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbrit.
6. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja telefoni teel, teatab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile tervishoiuteenuse osutamise aja.
7. Tervishoiuteenuse osutaja poolt ravijärjekorras muudatuse tegemisel teatab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.
8. Kui ravijärjekord on pikem kui kaks kuud, siis on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsienti teavitama teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.